Veřejné zakázky

Nabízíme konzultační činnost k zákonu o zadávání veřejných zakázek, stanovení postupu při zadávání veřejných zakázek včetně zadávacího řízení, zastupování soutěžitele v zadávacím řízení včetně případného vyhotovení a podání námitek, zastupování účastníků v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zpracování odborných stanovisek pro oblast veřejných zakázek.

V roce 2006 vstoupil v platnost zcela nový zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., který do současnosti prošel několika novelizacemi. Věcným účelem zákona je komplexní úprava oblasti veřejného zadávání v ČR v souladu s evropskou legislativou.

shaking hands and business teamHlavní podstatou zákona je úprava postupů při zadávání veřejných zakázek. Jedná se především o postupy zadavatelů veřejných zakázek a dodavatelů. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytování dodávek či služeb nebo provedení stavebních prací. Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek se rozumí závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Cílem zadávání bude zásadně zadání veřejné zakázky, tedy výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky s vybraným uchazečem. Zákon upravuje postup, proceduru, souhrn několika zákonem stanovených kroků zadavatele a dodavatelů, které postupně vedou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky.

Předmětem úpravy zákona zásadně není řešení právních otázek, které se vyskytnou po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a dodavatelem.

Věcná působnost zákona se vztahuje i na soutěž o návrh, který z formálního hlediska není postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek.