Likvidace společností

Likvidace společnosti (družstva) je jedním ze způsobů zrušení společnosti (družstva) z obchodního rejstříku. Na rozdíl od insolvenčního řízení je likvidace mimosoudním řízením, pokud v  průběhu likvidace nedojde k splnění zákonem stanovených podmínek pro podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení.

Ke zrušení společnosti (družstva) bez likvidace dochází v případech sloučení, splynutí společnosti s jiným subjektem nebo rozdělením společnosti na více subjektů. V těchto případech přechází jmění společnosti na právního nástupce.

Společnost zaniká ke dni výmazu společnosti z obchodního rejstříku.