Obchodní právo

  • sepisování kupních smluv, smluv o dílo, smluv o zprostředkování, smluv o tichém společenství a jiných;
  • vyhotovení návrhů na vydání směnečných a elektronických platebních rozkazů (EPR), vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů;
  • zajištění závazků (ručení, smluvní pokuta, uznání závazku);
  • veřejné zakázky, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věcech veřejných zakázek. Více o veřejných zakázkách
  • likvidace společností – samotná likvidace společností či družstva představuje velmi náročný proces, při kterém je potřebné dodržet všechny povinnosti uložené zákonem. Podstatou je splnění závazku likvidované společnosti (družstva) z jejího majetku a případného následného rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky likvidované společnosti či členy družstva. Více o likvidaci společností