Insolvenční právo

Dne 1. ledna 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Způsobem řešení úpadku je oddlužení, konkurz a reorganizace.

V insolvenčních věcech naše brněnská kancelář provádí:

  • Sepisování a podávání insolvenčních návrhů včetně návrhů na povolení oddlužení;
  • Zastupování v insolvenčním řízení;
  • Ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka;
  • Ve sporech o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky;
  • Ve sporech na základě odpůrčí žaloby a jiných incidenčních sporech;
  • Sepisování přihlášek pohledávek do insolvenčních řízení;
  • Zastupování účastníka řízení ve věřitelském orgánu.

Vypracování návrhu na povolení oddlužení vyhotovíme i mimobrněnským klientům, celý proces jsme schopni zvládnout i korespondenčně (konzultace v takovémto případě probíhá telefonicky či e-mailem a podklady nám můžete zaslat poštou).

Možné je:

  • oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty
  • oddlužení formou plnění splátkového kalendáře

Konkrétní cenu návrhu na povolení oddlužení Vám sdělíme telefonicky či e-mailem, na základě informací od Vás získaných a dle stanovení časové náročnosti návrhu.